Houdt Gemeente zich wel aan coalitieakkoord?

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 lieten een duidelijke ommezwaai zien ten gunste van het Beusebos. Maar zoals het in de politiek wel vaker gebeurt, kliekte de gevestigde orde weer bij elkaar. Met angst en beven wachtten we op het coalitieakkoord, maar zie, onze acties hadden kennelijk toch effect, want wat stond er te lezen:

Het Beusebos/de Kom A7 wordt een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter.

Maar wacht, er stond nog wat achter…

De gemeente treedt in overleg met de beoogde ondernemer om binnen een redelijke termijn een alternatieve locatie voor het hotel te vinden. Als het niet lukt om een alternatieve locatie te vinden, wordt het een vrij besluit van de raad.

Het lange wachten begon. Na bijna een jaar, kennelijk een redelijke termijn, werden onze bange vermoedens bewaarheid: men heeft geen andere locatie kunnen vinden, dus wil het college een hotel in het bos. En, beste Vrienden, we moeten werkelijk heel blij zijn volgens de wethouders, want de Gemeente wil de rest van het bos behouden en ontwikkelen als “natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter”. Daarbij gaat men geheel voorbij aan de laatste zin, dat het Beusebos nu een vrij besluit van de raad is geworden!

Nee, het college presenteert het als een voldongen feit dat het hotel nu in het Beusebos moet komen en stelt voor € 140.000 te reserveren voor onderzoek hoe het Beusebos, met uitzondering van de 2,3 ha voor het hotel, kan worden ontwikkeld als “natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter”, terwijl er nog niet eens een besluit over het hotel is genomen, zoals in het coalitieakkoord is overeengekomen, en voordat het bestemmingsplan is gewijzigd! En dat na een flut onderzoek, een quickscan, niet eens door de gemeente zelf uitgevoerd. Daarbij is alleen naar de wensen van Van der Valk is geluisterd, en heeft de gemeente geen enkele moeite genomen om bijvoorbeeld een locatie als Baanstede-Noord te bespreken.

In het Noord-Hollands dagblad staat vandaag een interview met wethouder Paul van Meekeren, waarin hij stelt het “een logische volgorde te vinden, want dan kan Van der Valk verder met het uitwerken van de plannen”. Daarna volgt een stemming over wel of geen hotel!

Wij zijn van mening dat er eerst een beslissing over wel of geen hotel moet worden genomen, daarna het bestemmingsplan aanpassen, en pas dan is het interessant om een onderzoek te doen hoe het Beusebos toegankelijk kan worden gemaakt voor recreatie. Op de beslissing wel of geen hotel kunnen wij geen invloed uitoefen, anders dan jullie vragen om in actie te komen om de raad te overtuigen het Beusebos in stand te houden. Het bestemmingsplan wijzigen is een ander verhaal. Wij denken dat dit niet zal lukken, en zullen dit tot aan de hoogste instantie aanvechten. Daarbij zoeken we steun bij de buurgemeente Wormerland, daar loopt ook een oproep om tegen een eventuele wijziging van het bestemmingsplan in het geweer te komen. Want als het hotel er komt in zijn huidige geplande vorm kijken de inwoners van Wijdewormer straks tegen een toren van 65 m hoog aan in hun achtertuin.

Van Meekeren suggereert dat de raad dat het hotel “onverhoopt” (hoezo?!) af kan schieten, en dan hebben we in ieder geval onderzoek gedaan hoe we met het bos om willen gaan. Dus hij laat een ondernemer plannen maken, terwijl er nog helemaal niet zeker is dat het door kan gaan! Een mogelijke optie is dat Van der Valk het hele gebied koopt en het Beusebos in eigen beheer neemt…
Dat valt niet te rijmen. Maar zoals gezegd, wij gaan hier voor liggen, te beginnen met actie op 10 april, als de commissie Algemene Zaken het voorstel behandelt (waarom eigenlijk niet SOB?!).

Natuurlijk gaan we inspreken en vragen jullie ook in te spreken, hoe meer mensen hoe beter. Tevens willen we de commissieleden opvangen met een “welkomstcommittee”, een stil protest met spandoeken!

KOM 10 april 19:30 -20:00 naar het Gemeentehuis voor een stil protest, en neem je spandoek mee.

Wil je ook inspreken, geef je dan op bij de griffie. Je kunt je aanmelden tot 16.00 uur op de dag van de commissievergadering door bij de agenda van de vergaderingen (onderaan de pagina) een formulier in te vullen (hier de link: https://raad.purmerend.nl/commissie-algemene-zaken-10-april-2019). Je kunt ook een mail sturen naar griffie@purmerend.nl of bellen naar telefoonnummer (0299) 452713.

Vind je inspreken moeilijk, en wil je ons toch steunen, kom dan om 19:30 naar het gemeentehuis, met je spandoek! Maar ook zonder spandoek ben je welkom, hoe meer mensen hoe beter!

3 gedachten over “Houdt Gemeente zich wel aan coalitieakkoord?

  1. Natuurlijk gaan wij samen het Beusebos behouden en beschermen!
    Zonder bomen kunne wij allen niet eens ademen en het begrip wij behoudt alles wat leeft op onze aarde!
    Zo natuurlijk is het noodzakelijk met ons samen tegen het ego van vele politieke keuzes te gaan !

  2. €140.000.00 voor een onderzoek in de achtertuin van van der Valk. Wat zou je daar een leuke dingen voor kunnen doen voor jeugd en ouderen!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *