Over

Stichting Vrienden van het Beusebos
Stichting Vrienden van het Beusebos staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64288455 en is formeel gevestigd op het adres Neckerstraat 181, 1456 BC Wijdewormer.
De Stichting bestaat uit een bestuur, een kleine groep vrijwilligers en verder een grote groep sympathisanten.

Doel (zoals omschreven in de Statuten)
1. De ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van het Beusebos en de functie van het Beusebos voor het leefklimaat in Purmerend en omgeving, te behouden en te versterken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort met nadruk NIET het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid
De stichting tracht haar doel te bereiken door het informeren van de mensen, het organiseren van activiteiten en publieksvriendelijke acties, het zoeken van publiciteit (kranten en lokale media, sociale media), het beïnvloeden van de politiek (lokaal en provinciaal), overleg met andere instellingen voor natuurbehoud, indienen van zienswijzen en alle andere wettige of juridische middelen die zij noodzakelijk acht.

Financieel
De Stichting is volledig afhankelijk van de steun van donateurs en weldoeners. Ter verzekering van steun bij de bevolking en belanghebbenden streeft de stichting naar het verkrijgen van zoveel mogelijk donateurs en ondersteuners.
De financiële middelen zijn beperkt. In het najaar van 2022 zijn wij van plan een nieuwe fundraising campagne te houden, om de juridische stappen die nodig zijn te financieren.

Beloningsbeleid
Al het werk voor de Stichting geschiedt op vrijwillige basis, zonder enige vergoeding.

Bestuur
Bart Creemer, voorzitter/woordvoerder
Auke Miedema, plaatsvervangend voorzitter
Martien Roelofs, penningmeester

De werkzaamheden van het bestuur zijn geheel onbezoldigd.

ANBI 
De Stichting Vrienden van het Beusebos is een ANBI-geregistreerde instelling. Het RSIN van de stichting is 8556.01.048.

Bankrekening
(Triodos) NL67TRIO0391032216 t.n.v. Stichting Vrienden van het Beusebos.

Onze statuten kan je hier als pdf downloaden en inzien: Statuten Stichting Vrienden van het Beusebos

Ons Beleidsplan-Stichting-Vrienden-van-het-Beusebos 2022 kan je hier inzien.