Kom in actie tegen ontwerp bestemmingsplan!

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend heeft een voorstel tot herziening van het bestemmingsplan ingediend. Daarbij beweert men dat “Uw raad heeft in april 2019 besloten verder te willen gaan met de vestiging van een Van der Valk hotel in de kom A7 conform de in 2018 met initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst.”
Dat is niet correct.
Wat er wel besloten is:

1. De raad heeft ingestemd met het collegebesluit om de kom A7 met uitzondering van de locatie van het hotel in te richten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter
2. Het college opdracht te geven de verschillende scenario’s voor eigendom, aanleg en beheer van het toekomstige bos nader te onderzoeken en hiervoor een onderzoeksbudget van€ 140.000,- beschikbaar te stellen, te dekken uit de
grondopbrengst van het hotel.

Hoewel het hotel genoemd wordt, is daar niet over besloten. Er is een besluit genomen over het gedeelte dat bos moet blijven. Er kan ook helemaal niet over het hotel besloten worden, want het bestemmingsplan staat dat niet toe. Alleen D66 maakte tijdens de vergaderingen duidelijk dat er in april 2019 GEEN besluit kan worden genomen over het hotel, en dat het onderzoek ook een variant ZONDER hotel moest bevatten. Immers, het besluit over het hotel, cq bestemmingsplan moet nog genomen worden. Helaas werd dit, ook door de partijen die tegen het hotel waren, ten onrechte weggehoond. Te veel met hun gedachten gericht op tegenstemmen, heeft men verzuimd hierop in te haken. Helaas heeft ook D66 er daarna niks mee gedaan, en heeft de raad zich laten ringeloren. Het college probeert nu met woorden de werkelijkheid te verdraaien.

Er is inderdaad een schetsontwerp gemaakt, maar niet openbaar gemaakt, en ook geen kosten baten analyse/scenario’s voor het onderhoud van het bos. Dit is dus niet besproken in de raad.

De initiatiefnemer van het hotel wilde dat het bestemmingsplan eerst moest worden ingediend, en het college doet wat er gevraagd wordt! En nu ligt er een ontwerpbestemmingsplan.

Kom in verzet en schrijf een zienswijze. Hieronder vindt u een template. U moet zelf nog de argumenten invullen. Geeft ieder argument een duidelijk kop.
Om u te helpen hebben wij alvast een inventaris gemaakt van een aantal punten. Herschrijf die met uw eigen woorden en voeg ze toe aan het template.
U kunt altijd bij ons terecht voor advies en hulp: info@beusebos.nl

Download hier template voor een bezwaarschrift

Brieftemplate Zienswijze hotel Kom A7

Zienswijze Argumenten tegen bestemmingsplan