Partijprogramma’s

Wil jij weten wat de partij waar jij bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 op hebt gestemd, vindt van natuurbeheer, bewonersparticipatie en aanverwante zaken in Purmerend? Hieronder vind je de paragrafen die we hebben kunnen vinden over deze onderwerpen in de verschillende partijprogramma’s (van de partijen die in de in het college zitten).

Houdt jouw partij zich aan zijn woord?

Verkiezingsprogramma D66 Purmerend

Hou Purmerend groen met aandacht voor dierenwelzijn
Een groene omgeving draagt bij aan het welzijn van de mensen en de dieren. Het maakt, dat het prettig wonen is in Purmerend. (…) De gemeente moet een goed kwaliteitsniveau in stand houden van het groen en de openbare ruimte, meer ambitie met dierenwelzijn hebben en ook terughoudend zijn bij het kappen van bomen en het bebouwen van groene stroken.

  • Speerpunten D66:
    Samen met de wijkkerngroepen en wijkbewoners initiatieven opzetten om, uitgaand van de kracht van mensen, een stuk groenbeheer zelf te doen . Denk aan het adopteren van stukken groen, jaarlijkse veeg- en schoonmaakacties en meer invloed op de soort beplanting
  • (Ook willen ze een stadsbioloog aanstellen….)

Geef ondernemers de ruimte
(..) Gelukkig is er in Purmerend nog genoeg voor ondernemers om zich te vestigen en te groeien. Dit kan op de bestaande locaties of in de Baanstee-Noord.

“WAT D66 BETREFT IS VOOR DE KOMENDE 20 JAAR DE BAANSTEE NOORD HET ENIGE NIEUWE BEDRIJVENTERREIN. ELDERS GEEN UITBREIDING MEER MAAR DE GROENE OPEN RUIMTE BEHOUDEN.”

Kantoren en andere panden die langer dan 2 jaar leegstaan worden getransformeerd.

Verkiezingsprogramma CDA Purmerend 

4(e uitgangspunt):
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd.

Bedrijventerreinen.
(…) Herinrichting van bestaande winkelgebieden en bedrijventerreinen heeft de voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe locaties.

Ontspanning in de buurt.
(…) ..draagt individuele sportieve ontspanning bij aan het welbevinden van mensen. Daartoe dient de openbare ruimte uitnodigend te worden ingericht om een (korte) wandeling te maken. Ook goed onderhoud en aanleg van fiets- en wandelpaden, ruiterpaden en kanoroutes stimuleert buiten sporten.

Centrum.
Op de plek van de Schapenmarkt ziet het CDA liefst cultuuruitingen, een hotel en horeca met een eigen plein voor de deur (..)

Kop van West.
Gezien de gewijzigde economische situatie en de financiële situatie van Purmerend geeft het CDA er de voorkeur aan de Kop van West anders in te richten dan in het structuurplan staat verwoord.

Verkiezingsprogramma Stadspartij

2.2 GROEN
Bestaande stukken open, groene gedeelten moeten zoveel mogelijk behouden blijven in de stad. Groenstroken mogen alleen bebouwd worden in uiterste noodzaak en na goed overleg met de buurtbewoners.
(…)
Het is belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij het groenonderhoud. Er moeten budgetten komen voor eigen, groene ideeën en initiatieven van bewoners. Daarnaast moet de gemeente buurtbewoners de mogelijkheid bieden om, samen met een erkende of gediplomeerde hovenier, zelf de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen te verzorgen.

9.2 MILIEU
De hoeveelheid fijnstof en giftige stoffen in de lucht moet nauwlettend in de gaten gehouden worden en zo nodig worden teruggedrongen (…)

Bij gemeentelijke projecten dienen duurzaamheids- en milieu eisen standaard in de aanbestedingsprocedure te worden opgenomen.

9.4 NATUUR
Kinderen op de basisschool moet het besef van leven en natuur worden bijgebracht (..)door te wandelen in natuurgebieden (…)

Het in stand houden van voldoende groen in de stad is een vereiste. Een groene stad is een gezonde leefomgeving voor zijn inwoners.

BESTAANDE BOMEN MOETEN WORDEN BESCHERMD.

Verkiezingsprogramma AOV en VVD

In beide verkiezingsprogramma’s geen woord over behoud van groen of duurzaamheid.
(Behalve dat burgers moeten investeren in zonnepanelen, zodat we minder afhankelijk zijn van dubieuze regimes).

 

2 gedachten over “Partijprogramma’s

  1. Als bewoner van de Rotterdamhaven en hier wonende vanaf september 2009 kijken wij uit op een mooi bos wat in de lente, zomer en herfst een mooi aanblik geeft op het groen en de verkleurde bladeren. Tevens zien wij vele vogelsoorten hier rondvliegen. Wij zijn voor het behoud van dit bos en fel tegen het kappen van dit gedeelte. De reclame mast die nog niet zolang geleden is geplaatst is geen verbetering voor de buurt. Een betere plek zou zijn geweest in de vijver bij het Stadhuis. Baanstee Noord is een fiasco, de Melkweg brug en de bijbehorende fietsstalling met het zitje er bovenop waar bijna nooit gebruik van wordt gemaakt. Vraag mij af waar de huidige raadsleden mee bezig zijn.

  2. Totale misleiding in de verkiezingsprogramma’s van de bovenstaande partijen.
    Echt schandelijk. Je zal als groen mens maar hierop gestemd hebben.
    Dit zou toch niet moeten mogen. Grote verkiezingsbedrog. Bij de VVD en AOV weet je waar je aan toe bent, dus geen groen. Maar de andere partijen promoten dit volop, maar in de praktijk leven zij dit niet na of nog niet na. Hopelijk komen zij nog tot inkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.