Geschiedenis

Beusebos vanaf 1975

30 december 1975

Beusebos vanaf 1975

Op zijn site vertelt vogelaar en buurtbewoner Jaap Zijp: “In het jaar 1975 is de zandbaan aangelegen voor een gedeelte RW 7 en wel tussen het Noord-Hollands kanaal en de Ringvaart van de Wijdewormer. Voor dat dit zand depot aangelegd werd, was eerst de onderlaag, het veen, weg gezogen en naast de baan op twee velden…

Lees meer

Naam Beusebos

30 september 1976

Naam Beusebos

Van 1974 – 1986 heeft Purmerend wethouder Ing. P. Beuse gehad. Hij maakte zich hard voor het aanleggen van het Purmerbos, maar dat kwam er maar niet. Toen het Beusebos ontstond, is dit bos naar hem vernoemd.

Lees meer

Beusebos groeit 1975 – heden

30 december 1976

Beusebos groeit 1975 – heden

In de jaren na de aanplant, ontwikkelt het Beusebos zich in alle rust tot het prachtige bos dat het nu is. Uit jarenlange vogeltellingen blijkt dat het gebied vanaf het begin een snel groeiende diversiteit aan vogels herbergt. Ook andere dieren weten het bos te vinden en genieten van de rust in de verborgen parel van Purmerend. De…

Lees meer

Kantoren op plaats Beusebos?

30 september 2005

Kantoren op plaats Beusebos?

In 2005 komt bij het vormen van de structuurvisie het Beusebos voor het eerst in beeld bij de politiek. Er wordt gesproken over “ruimte voor het ontwikkelen van grootschalige sport- en recreatievoorzieningen en middelgrote en grote kantoren. Indien zich een initiatief aandient voor de locatie kom A7 dient zorgvuldig gekeken te worden naar waarom dit niet zou…

Lees meer

Rugbyveld levert niks op

30 september 2010

Rugbyveld levert niks op

In 2010 wordt de ‘Kom A7’ genoemd bij het zoeken naar een alternatieve locatie voor de rugbyvelden. Uiteindelijk wordt deze locatie niet gekozen omdat “Het eventueel ontwikkelen van een rugbyveld op deze locatie biedt geen commerciële kansen en belemmert andere potentiële, commerciële en (boven)regionale ontwikkelingen in dit gebied. En daarmee de mogelijkheid om naar verwachting aanzienlijke…

Lees meer

Automotive Purmerend

30 september 2013

Automotive Purmerend

In 2013 komt de gemeente Purmerend met een actualisatie van de structuurvisie. De ‘Kom A7’ wordt daarin losgekoppeld van de ontwikkelingen in de Kop van West. Aanleiding is het concrete plan een autoboulevard te vestigen in de Kom A7: “Bij de Kom A7 is ruimte voor het ontwikkelen van commerciële voorzieningen met een regionale of…

Lees meer

Ambitie: bebouwing

14 november 2013

Ambitie: bebouwing

Op 14 november 2013 staat het onderwerp op de agenda van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer: “Het college heeft onlangs met een aantal automobielbedrijven overeenstemming bereikt over een ontwikkelingsintentie voor de kom A7 (zuid) en namens het college is daartoe een intentieovereenkomst ondertekend. Het doel van de overeenkomst is om onderzoek te doen naar…

Lees meer

Start acties Beusebos

27 november 2013

Start acties Beusebos

Op 27 november 2013 gaat Facebookpagina ‘Red het bos langs de A7’ online. Omwonende en initiatiefnemer Eric Kooijman leest in de agenda van de raadsvergadering voor het eerst over de ‘Kom A7’. Als hij begrijpt dat het om het mooie bos langs de A7 gaat, schrijft hij een open brief op zijn blog. Ook roept hij Purmerenders op om raadsleden te mailen….

Lees meer

Plan mast door raad

30 januari 2014

Plan mast door raad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2014 wordt het plan om een reclamemast te plaatsen aan de rand van het Beusebos door een grote meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Op basis van de stukken zou het hier gaan om een mast aan de rand van het bos.

Lees meer

Stadspartij wil Beusebos plat

19 maart 2014

Stadspartij wil Beusebos plat

In geen enkel verkiezingsprogramma wordt het Beusebos genoemd. Bij de coalitieonderhandelingen wordt door de grootste partij na de gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart ’14, de Stadspartij, het ontwikkelen van de Kom A7 als eerste onderwerp op tafel gelegd. Reden voor GroenLinks om af te haken. D’66, ook gegroeid door de verkiezingen, gaat wel akkoord.    

Lees meer

Coalitie-akkoord met boskap

5 mei 2014

Coalitie-akkoord met boskap

Bij de presentatie van het coalitie-akkoord op 5 mei 2014 wordt duidelijk dat de ‘Kom A7’ weer op de agenda staat: “Wij willen ten behoeve van het houden van werk en economische ontwikkeling van Purmerend streven naar een integrale ontwikkeling van het kommetje aan de A7 met hoogwaardige werkgelegenheid, conform de structuurvisie. We zien daar mogelijkheden…

Lees meer

1ste Beusebos Belevenis werkt

5 oktober 2014

1ste Beusebos Belevenis werkt

Op 5 oktober 2014 is de 1ste Beusebos Belevenis. Op deze ‘open dag’ in het Beusebos komen veel inwoners van Purmerend en Neck alsook raadsleden af. Fractievoorzitter Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend blijkt dusdanig onder de indruk van het mooie Beusebos dat hij ter plekke besluit voortaan voorstander te zijn van het behoud van het Beusebos.  

Lees meer

Meer dan 200 bomen gekapt

26 november 2014

Meer dan 200 bomen gekapt

Op 26 november 2014 worden meer dan 200 bomen gekapt. Op deze manier  wil men het zicht op de reclamemast vanaf de A7 optimaliseren. Veel burgers en ook politici reageren geschokt op de grote bomenkap. De kaalslag langs de A7 is grotesk.  

Lees meer

Motie GroenLinks 

26 maart 2015

Motie GroenLinks 

De kap van de bomen voor de reclamemast is voor GroenLinks aanleiding om op 26 maart 2015 een motie in te dienen waarbij gevraagd wordt het Beusebos als natuurgebied aan te merken en niet te ontwikkelen tot bebouwd gebied. Alleen GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Lijst Van Damme, Trots en één lid van D66 stemmen vóór de motie.

Lees meer

Protest bij aanvraag krediet

20 mei 2015

Protest bij aanvraag krediet

In de raadszaal met een bomvolle publieke tribune met ‘Vrienden van het Beusebos’ komt wethouder Voorbij 20 mei 2015 met een aanvraag voor een voorbereidingskrediet in de vergadering van de commissie Stedelijke ontwikkeling en beheer. De €100.000,- zou moeten worden besteed aan een onderzoek naar de mogelijkheden om op de plaats van het Beusebos een groot hotel,…

Lees meer

Raad vergadert

28 mei 2015

Raad vergadert

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2015 verschoven de politieke standpunten niet. De vergadering werd op verzoek van Leefbaar Purmerend tijdelijk in beslotenheid gevoerd omdat de wethouder zo uitleg kon geven over de geïnteresseerde commerciële partijen. De PvdA kwam met een amendement om de automotive uit de tekst van het voorbereidinskrediet te schrappen maar kreeg hier alleen…

Lees meer

2de Beusebos Belevenis groot succes

21 juni 2015

2de Beusebos Belevenis groot succes

Op zondag 21 juni 2015 ontving het Beusebos meer dan 150 bezoekers op de 2de Beusebos Belevenis. Een feestelijke dag met muziek, workshops, bijenhotels maken, marshmallows roosteren en een puzzeltocht voor de kinderen. ‘De reacties van de bezoekers waren zeer positief,’ aldus Martien Roelofs van stichting Vrienden van het Beusebos i.o. ‘Veel mensen verbazen zich over de ingrijpende plannen…

Lees meer

Provincie moet kap Beusebos voorkomen

24 augustus 2015

Provincie moet kap Beusebos voorkomen

Vrienden van het Beusebos, Stichting Behoud Waterland, Milieu Defensie Waterland en IVN Waterland verzoeken de provincie Noord-Holland dringend de kap van het Beusebos in Purmerend voor een onnodig bedrijventerrein te voorkomen. De vier organisaties doen dat in een gezamenlijke brief aan Provinciale Staten.

Lees meer

Inspreken staten-commissie EEB

7 september 2015

Maandag 7 september spreken vertegenwoordigers van Stichting Behoud Waterland en Milieudefensie in voor de Statencommissie EEB van de Provinciale Staten. Aanleiding hiervoor is de eind augustus verstuurde open brief van Vrienden van het Beusebos, Milieudefensie, Stichting Behoud Waterland en IVN. In deze brief wordt Provinciale Staten dringend verzocht te voorkomen dat het Beusebos in Purmerend wordt…

Lees meer

Stichting VvhBB opgericht

10 oktober 2015

Stichting VvhBB opgericht

Op 7 oktober 2015 is de Stichting Vrienden van het Beusebos opgericht bij notaris Abma Schreurs in Purmerend. Het bestuur wordt gevormd door Eric Kooijman, Martien Roelofs, Steef Lust, Danielle Schriek en Jay Martel. In de akte van oprichting is het doel van de stichting als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel de ecologische, landschappelijke en…

Lees meer

Mast geplaatst

24 november 2015

Mast geplaatst

Pal naast de ingang van het Beusebos is een knalgele reclamezuil met lichtbak geplaatst. De zuil torent hoog uit boven het bos en de A7 en trekt daarmee de aandacht van het passerende verkeer. Prachtige, volgroeide bomen moesten het veld ruimen voor een beter uitzicht op de reclamezuil vanuit de auto. Geld is van doorslaggevend belang…

Lees meer

Mast levert gevaar op

30 november 2015

Mast levert gevaar op

Nog geen week na plaatsing van de reclamemast slaat tijdens een herfststorm op zondag 29 november 2015 een groot reclamedoek gedeeltelijk los, scheurt en klappert urenlang heen en weer naast de A7. De gealarmeerde politie en brandweer laten zich niet zien en de exploitant geeft een dag later aan, bij waarschuwing door een omwonende, ‘van niets te…

Lees meer

 

 

 

 

 

2 gedachten over “Geschiedenis

  1. Er Zijn industrie terreinen genoeg,waar om moet dit bos weer wijken voor het geldelijk gewin.zijn er soms st penningen voor de gemeente raad aanwezig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *