Stichting VvhBB opgericht

Op 7 oktober 2015 is de Stichting Vrienden van het Beusebos opgericht bij notaris Abma Schreurs in Purmerend. Het bestuur wordt gevormd door Eric Kooijman, Martien Roelofs, Steef Lust, Danielle Schriek en Jay Martel.

In de akte van oprichting is het doel van de stichting als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van het Beusebos en de functie van het Beusebos voor het leefklimaat in Purmerend en omgeving, te behouden en te versterken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.