Inspreken staten-commissie EEB

Maandag 7 september spreken vertegenwoordigers van Stichting Behoud Waterland en Milieudefensie in voor de Statencommissie EEB van de Provinciale Staten. Aanleiding hiervoor is de eind augustus verstuurde open brief van Vrienden van het Beusebos, Milieudefensie, Stichting Behoud Waterland en IVN. In deze brief wordt Provinciale Staten dringend verzocht te voorkomen dat het Beusebos in Purmerend wordt gekapt ten behoeve van de aanleg van een onnodig bedrijventerrein.

Deze gezamenlijk opgestelde brief is als vergaderstuk ingebracht in de Statencommissies Economie, RO en Natuur van de Provincie. Maandagavond 7 september 2015 is de eerste commissievergadering waar deze brief aan de orde komt en waar Vrienden van het Beusebos en partnerorganisaties aanwezig zijn om in te spreken.