Automotive Purmerend

In 2013 komt de gemeente Purmerend met een actualisatie van de structuurvisie. De ‘Kom A7’ wordt daarin losgekoppeld van de ontwikkelingen in de Kop van West.

Aanleiding is het concrete plan een autoboulevard te vestigen in de Kom A7: “Bij de Kom A7 is ruimte voor het ontwikkelen van commerciële voorzieningen met een regionale of liefst bovenregionale functie. Wanneer voor de gebiedsontwikkeling ‘Automotive Purmerend’ wordt gekozen, is voor wat betreft de (bedrijfs)economische functies sprake van verruiming ten opzichte van de oorspronkelijke in de structuurvisie genoemde functies (groen, recreatie, toerisme en kantoren).”

Die Automotive Purmerend wordt ook in 2013 voorgesteld aan de raad. Er is een door 5 autobedrijven ondertekende intentieovereenkomst met als doel een autoboulevard te vestigen in het zuidelijk deel van het Beusebos.