Kantoren op plaats Beusebos?

In 2005 komt bij het vormen van de structuurvisie het Beusebos voor het eerst in beeld bij de politiek. Er wordt gesproken over “ruimte voor het ontwikkelen van grootschalige sport- en recreatievoorzieningen en middelgrote en grote kantoren. Indien zich een initiatief aandient voor de locatie kom A7 dient zorgvuldig gekeken te worden naar waarom dit niet zou passen op de Kop van West.”
Bron: bladzijde 57 van het structuurvisie-document.