Coalitie-akkoord met boskap

Bij de presentatie van het coalitie-akkoord op 5 mei 2014 wordt duidelijk dat de ‘Kom A7’ weer op de agenda staat: “Wij willen ten behoeve van het houden van werk en economische ontwikkeling van Purmerend streven naar een integrale ontwikkeling van het kommetje aan de A7 met hoogwaardige werkgelegenheid, conform de structuurvisie. We zien daar mogelijkheden voor onder andere een automotive-formule en een hotel.”