Motie GroenLinks 

De kap van de bomen voor de reclamemast is voor GroenLinks aanleiding om op 26 maart 2015 een motie in te dienen waarbij gevraagd wordt het Beusebos als natuurgebied aan te merken en niet te ontwikkelen tot bebouwd gebied.
Alleen GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Lijst Van Damme, Trots en één lid van D66 stemmen vóór de motie.