Plan mast door raad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2014 wordt het plan om een reclamemast te plaatsen aan de rand van het Beusebos door een grote meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd. Op basis van de stukken zou het hier gaan om een mast aan de rand van het bos.