Mast geplaatst

Pal naast de ingang van het Beusebos is een knalgele reclamezuil met lichtbak geplaatst. De zuil torent hoog uit boven het bos en de A7 en trekt daarmee de aandacht van het passerende verkeer.

Prachtige, volgroeide bomen moesten het veld ruimen voor een beter uitzicht op de reclamezuil vanuit de auto. Geld is van doorslaggevend belang gebleken bij de beslissing om er ruim 200(!) om te hakken. Een behoorlijke kaalslag langs de A7. En ook elders in Purmerend lijkt sprake van een explosieve bomenkap!

Sowieso lijkt de plaatsing van een reclamezuil niet verstandig in een bocht langs de A7, op een plek waar chauffeurs beter hun volledige aandacht bij de kromming in de weg kunnen houden. Uit een brief van Rijkswaterstaat d.d. 28 oktober 2013 aan de gemeente Purmerend blijkt dat Rijkswaterstaat “de plaatsing van de reclamezuil onwenselijk acht voor een veilige doorstroming van het verkeer. Vanwege de aanwezige weefvakken en -bewegingen, het deels ontbreken van een vluchtstrook en de naderende scherpe bocht in zuidelijke rijrichting vraagt de huidige verkeerssituatie op de A7 extra aandacht van de automobilist.”reclamemastopgetakeld

Waarom plaatst de gemeente juist op deze plek een aandachtstrekker als een reclamezuil? Zelfs wanneer de gemeente de exploitant sommeert een boodschap te verwijderen wanneer RWS constateert dat deze reclame ‘verkeersafleidende effecten’ heeft, zoals er n.a.v. de brief van RWS is afgesproken, zou dit wel eens te laat kunnen komen voor de onfortuinlijke bestuurder die iets te lang naar die reclame zat te kijken…

De grote toename van verkeersbewegingen en het vervoer van onveilige stoffen over de A7 (13.558 verkeersbewegingen met brandbare gassen, – vloeistoffen en toxische vloeistoffen aldus concept Adviesrapportage Brandweer Purmerend d.d. 2012) doet ons vermoeden dat als er een ongeluk gebeurt, de gevolgen groot kunnen zijn voor zowel weggebruikers als de vele omwonenden in de groeiende wijk Weidevenne.  Het advies van de Brandweer geeft duidelijk aan dat er onder andere bij een BLEVE (kokende vloeistof-gasexpansie-explosie) aanzienlijke risico’s zijn voor zowel weggebruikers als omwonenden. Er lijkt hier sprake te zijn van het motto ‘reclamemast voor alles!’

Tot slot zijn op de plek waar de reclamemast oprijst, diverse soorten vleermuizen waargenomen door meerdere vleermuizenexperts. Naast de gewone dwergvleermuis is ook de bedreigde laatvlieger gesignaleerd in en rond het Beusebos.