Brief aan College: Beusebos moet open!

Geachte burgemeester, geacht college,

Het Beusebos is per 12 april 2018 afgesloten voor het publiek. Sinds die tijd mag niemand zonder toestemming van de gemeente het gebied betreden. U zult begrijpen dat wij dat betreuren.

Het Beusebos is een openbare ruimte. Het is jarenlang door verschillende mensen zonder (veel) problemen bezocht en gebruikt, waaraan zij veel plezier hebben beleefd. Begin dit jaar was er sprake van ongewenste activiteiten , waarop door de burgemeester in overleg met de wethouder handhaving is besloten het gebied voor iedereen helemaal af te sluiten. Dit besluit is genomen op grond van uw bevoegdheid als eigenaar van de grond.

Wij gingen er van uit dat het een tijdelijke maatregel zou zijn en waren blij, omdat de natuur de kans kreeg zich te herstellen (o.a. broedseizoen). Maar wij vinden de afsluiting te lang duren. Bovendien heeft u onrechtmatig deze maatregel getroffen. Het openbare karakter van het Beusebos stelt immers beperkingen aan uw eigenaarsrechten. U had de orde en veiligheid moeten handhaven door gebruik te maken van uw publiekrechtelijke bevoegdheden.

Wij kunnen geen enkele reden bedenken waarom wandelaars niet in het Beusebos mogen komen. Dit gebied is altijd openbaar geweest. Het is bedoeld als recreatief uitloopgebied en stedelijk groen. Het heeft nog altijd deze bestemming en wordt ook als zodanig benoemd in het coalitieakkoord . Daarom verzoeken wij u het Beusebos per direct weer toegankelijk te maken voor wandelaars, die zich daarin willen ontspannen. Het crossen kan op grond van uw Algemene Plaatselijke Verordening worden verboden (art. 98), en is eigenlijk redelijk makkelijk te voorkomen door ter plekke, ter hoogte van de ingang van de ingang van het hek om de reclamezuil, een voorziening te maken die entree alleen voor voetgangers mogelijk maakt.
Een verbodsbord voor gemotoriseerd verkeer erbij en dan zijn de voorzieningen, en de mogelijkheid eventueel op te treden, compleet.

Graag horen wij binnen veertien dagen uw besluit hierover.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.