Reclamemast voor alles?!

24 november 2015 – Pal naast de ingang van het Beusebos is deze week een knalgele reclamezuil met lichtbak geplaatst. De zuil torent hoog uit boven het bos en de A7 en trekt daarmee de aandacht van het passerende verkeer. Stichting Vrienden van het Beusebos vreest de negatieve effecten ervan op de verkeersveiligheid en het bos.

Stichting Vrienden van het Beusebos vindt de kap van meer dan 200 bomen eerder dit jaar zeer betreurenswaardig. Prachtige, volgroeide bomen moesten het veld ruimen voor een beter uitzicht op de reclamezuil vanuit de auto. Geld is van doorslaggevend belang gebleken bij de beslissing om er ruim 200(!) om te hakken. Een behoorlijke kaalslag langs de A7. En ook elders in Purmerend lijkt sprake van een explosieve bomenkap!

Sowieso lijkt de plaatsing van een reclamezuil niet verstandig in een bocht langs de A7, op een plek waar chauffeurs beter hun volledige aandacht bij de kromming in de weg kunnen houden. Uit een brief van Rijkswaterstaat d.d. 28 oktober 2013 aan de gemeente Purmerend blijkt dat Rijkswaterstaat “de plaatsing van de reclamezuil onwenselijk acht voor een veilige doorstroming van het verkeer. Vanwege de aanwezige weefvakken en -bewegingen, het deels ontbreken van een vluchtstrook en de naderende scherpe bocht in zuidelijke rijrichting vraagt de huidige verkeerssituatie op de A7 extra aandacht van de automobilist.”reclamemastopgetakeld

Hoe ontzettend onverstandig is het dan van de gemeente om juist op deze plek een aandachtstrekker als een reclamezuil te plaatsen? Ook wanneer de gemeente de exploitant sommeert een boodschap te verwijderen wanneer RWS constateert dat deze reclame ‘verkeersafleidende effecten’ heeft, zoals er n.a.v. de brief van RWS is afgesproken, zou wel eens te laat kunnen komen voor de onfortuinlijke bestuurder die iets te lang naar de reclame zat te kijken…

De grote toename van verkeersbewegingen en het vervoer van onveilige stoffen over de A7 (13.558 verkeersbewegingen met brandbare gassen, – vloeistoffen en toxische vloeistoffen aldus concept Adviesrapportage Brandweer Purmerend d.d. 2012) doet ons vermoeden dat als er een ongeluk gebeurt, de gevolgen groot kunnen zijn voor zowel weggebruikers als de vele omwonenden in de groeiende wijk Weidevenne.  Het advies van de Brandweer geeft duidelijk aan dat er onder andere bij een BLEVE (kokende vloeistof-gasexpansie-explosie) aanzienlijke risico’s zijn voor zowel weggebruikers als omwonenden. Er lijkt hier sprake te zijn van het motto ‘reclamemast voor alles!’

Tot slot zijn op de plek waar de reclamemast oprijst, diverse soorten vleermuizen waargenomen door meerdere vleermuizenexperts. Naast de gewone dwergvleermuis is ook de bedreigde laatvlieger gesignaleerd in en rond het Beusebos. In welke mate de reclamezuil de fouragerende vleermuizen rond het Beusebos hindert, zal de toekomst uitwijzen. Stichting Vrienden van het Beusebos houdt de vleermuizenpopulatie scherp in de gaten. Ook zijn we extra gemotiveerd om de rest van het Beusebos te behouden voor de vele vleermuizen, vogels en overige flora en fauna. En natuurlijk voor ons allemaal!

 

 

 

Een gedachte over “Reclamemast voor alles?!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.