Raadsvragen GroenLinks

Purmerend, 02 maart 2015

Schriftelijke raadsvragen over Kap in Beusebos.

Geacht college,

In de vergadering van 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan reclamemast rijksweg A7 – 2013
vastgesteld. GroenLinks heeft vrijdag 27 februari 2015 met grote
verbazing geconstateerd dat er een enorme kaalslag aan de rand
van het Beusebos heeft plaatsgevonden. Daarom heeft
GroenLinks de volgende vragen:

 1. Waarom heeft het college de raad nooit geïnformeerd over de
  noodzaak voor kap in verband met belemmerd zicht?

 2. Is de omgevingsvergunning kappen ter inzage gelegd en
  wanneer is deze in het Purmerend Nieuwsblad gepubliceerd?

 3. Om welke reden of redenen is er gevraagd om een grotere kap
  dan alleen voor de staander van de reclamemast noodzakelijk
  is? Aub de tekening van vergunningaanvraag toevoegen.

 4. Heeft vergunning, toezicht en handhaving (vth) toezicht
  gehouden op de markering en dus de omvang van de
  voorgenomen kap en vastgesteld dat de vergunninghouder
  zich daaraan heeft gehouden? En om hoeveel m2 gaat het in
  de vergunningaanvraag?

 5. Herkent het college zich in de constatering van de groep red
  het bos langs de A7 dat er 3000 m2 houtopstand is gekapt? En
  waarom?

Met vriendelijke groet,
René Verhoogt” 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.