Gemeente Wormerland zegt: “Handen af van Beusebos!”

17 februari 2016 – Nu de volgende en beslissende fase van onze strijd voor het behoud van het Beusebos in gaat, is het zaak om meer dan ooit onze krachten te bundelen. Het is dan ook verheugend nieuws dat de gemeente Wormerland unaniem de motie ‘Beusebos moet blijven’ heeft aangenomen. Deze motie is ingediend door fractievoorzitter Harold Halewijn van GroenLinks die tevens komt inspreken op 10 maart tijdens de SOB-vergadering (over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek ‘Beusebos platgooien?’).

Op de website van Groenlinks Wormerland lezen we het volgende bericht:10maart
10 maart zal de gemeenteraad van Purmerend zich over de toekomst van het Beusebos uitspreken en als goede buurgemeente willen wij graag advies geven: Het Beusebos moet blijven! Ter ondersteuning heeft GroenLinks Wormerland een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 16 februari en deze motie is unaniem aangenomen. De tekst van deze motie luidt als volgt:

MOTIE: “Beusebos moet blijven”

De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. 16 februari 2016,

Constaterende dat:

  1. Het college van de gemeente Purmerend voornemens is het stuk natuurgebied “Beusebos” te ontwikkelen als bedrijventerrein,
  2. Purmerend al grote leegstand heeft op bedrijventerrein Baanstede,

Overwegende dat:

  1. Het Beusebos grenst aan het grondgebied van Wormerland,
  2. De ongerepte natuur Beusebos gelegen tussen rijksweg A7 en de kernen van Neck en Wijdewormer zorgt voor de afvang van fijnstof en het terugbrengen van geluidsoverlast van de rijksweg en zo een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving van onze bewoners,
  3. Er op basis van de leegstand op bedrijventerrein Baanstede geen enkele economische noodzaak is om dit stuk natuur te ontwikkelen,

Besluit het college op te dragen:

  1. De raad en het college van Gemeente Purmerend dringend te adviseren het Beusebos ongemoeid te laten en de plannen voor verdere economische ontwikkeling ten aanzien van dit stuk natuur te staken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks
Harold Halewijn, Remco Doorn, Frans Koelemeijer.

Onze fractie zal tijdens de commissievergadering in Purmerend op 10 maart inspreken en de inhoud van deze motie herhalen. Zo bieden wij steun aan onze buren én helpen wij onze eigen burgers die dagelijks profiteren van dit prachtige stukje ongerepte natuur.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.