Gemeente is klaar met bezorgdheid burgers over Beusebos

16 december 2016 – Begin november riepen wij jullie op om een mail te sturen aan de gemeenteraad. Een bericht om kenbaar te maken dat we het niet eens zijn met de voorgenomen intentieverklaring tussen een landelijke hotelketen en wethouder Rotgans. Zo’n anderhalve maand later zijn deze ruim 65 bezwaren (nog) niet behandeld in de raad. Uit de reactie van de gemeente blijkt nog steeds dat naar betrokken burgers niet wordt geluisterd.

Een korte reconstructie:
Tijdens een kennismakingsgesprek van Stichting Vrienden van het Beusebos met de nieuwe wethouder Rotgans op 31 oktober jongstleden, bleek dat er eerdaags een intentieverklaring zal worden getekend voor de bouw van een hotel in het Beusebos. Daarop riepen we mensen op om hun bezwaar hiertegen kenbaar te maken middels een (voorbeeld-)mail. Zo’n 65 mensen ondernamen actie en ontvingen vervolgens een onbevredigende en korte mail van de gemeenteraad. Hierop volgden diverse verbaasde en kritische reacties van burgers. Deze signalen bereikten Verhoogt van GroenLinks die vervolgens de Griffie vroeg om mensen een duidelijker reactie te sturen.

Daarna volgde er snel een tweede bericht welke uitgebreider was, maar waaruit nog steeds minachting voor de zorgen van de eigen burgers sprak. Want formeel klopt het verhaal, maar wat doet de raad nu eigenlijk met de bezorgdheid van haar burgers?

Enkele zinnen uit deze mail:

” (…) Ten aanzien van uw e-mail heeft de raad bij bespreking van het agendapunt lijst ingekomen stukken ingestemd met de voorgestelde procedurele afdoening en daarbij is door de raad niet gevraagd om een nadere inhoudelijke bespreking (en agendering) van het stuk.
De ontvangstbevestiging die u heeft ontvangen heeft de procedure niet duidelijk weergegeven. Wij bekijken de ontvangstbevestiging nog eens kritisch en passen de tekst naar aanleiding van uw reactie aan. Excuses voor dit misverstand.”

Op 8 en 9 december heeft de raad vervolgens nog eens twee brieven ontvangen met een (herhaald) verzoek om alle bezwaren rondom het Beusebos in de eerstvolgende vergadering te behandelen. Deze zijn ‘voor kennisgeving aangenomen’.
Tot zover het luisterend oor van onze volksvertegenwoordigers en hun voornemen om van ‘buiten naar binnen’ te werken.

De strijd om het Beusebos is hiermee nog lang niet gestreden. Uit de reacties van de gemeente blijkt dat we onze protesten een niveau hoger moeten gaan tillen. De Provincie Noord-Holland kan namelijk nog de gemeente Purmerend een halt toeroepen. Tevens speelt de Corridorstudie A7 van Rijkswaterstaat waar de gemeente en ook een toekomstige ondernemer rekening mee moeten houden <lees meer>. Wij strijden dus gewoon door!

Wil jij nu al aan de Provincie N.H. duidelijk maken dat ze zich moeten focussen op thema’s als natuur, milieu, klimaat en leefbaarheid? Vul dan vandaag nog hun enquete in (duurt 1 minuutje). Donaties voor onze acties blijven van harte welkom.

2 gedachten over “Gemeente is klaar met bezorgdheid burgers over Beusebos

  1. Hoezo was de ontvangstbevestiging niet duidelijk? De e-mail zou behandeld worden in de raad, dat is toch juist duidelijke taal? Daarom heb ik de e-mail opnieuw gestuurd, met het verzoek om die alsnog te behandelen in de raad zoals toegezegd. We laten ons toch niet met een v.k.a. het bos in sturen?

  2. Nog enkele dagen en 2016 is voorbij. Er zijn zoveel onderwerpen wat vele malen belangrijker is dan een bos in Purmerend in heel Nederland. Maar er word zoveel beslist zonder dat wij er wat over te zeggen hebben!!.. Juist daarom moet dit prachtige stukje natuur behouden blijven. Er zijn zoveel betere stukken grond in en rond Purmerend ! AFBLIJVEN…. Zorg eerst maar voor betere doorstroom in Purmerend dan alles maar vol te bouwen!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.