Verslag inspraakronde Provinciale Staten

9 september 2015 – Afgelopen maandag 7 september hebben vertegenwoordigers van Stichting Behoud Waterland en Milieudefensie ingesproken voor de Statencommissie EEB van de Provinciale Staten.

Aanleiding hiervoor is de eind augustus verstuurde open brief van Stichting Vrienden van het Beusebos, Milieudefensie, SBW en IVN. In deze brief wordt Provinciale Staten dringend verzocht te voorkomen dat het Beusebos in Purmerend wordt gekapt ten behoeve van de aanleg van een onnodig bedrijventerrein.

Deze brief is als vergaderstuk ingebracht in de Statencommissies Economie, RO en Natuur van de Provincie. Maandagavond jl. was de eerste commissievergadering waar deze brief aan de orde kwam en waar wij aanwezig waren om in te spreken.

Klaas Breunissen van Stichting Behoud Waterland (SBW) ging in zijn speech voornamelijk in op het overaanbod van industrieterreinen in de regio Waterland en met name de Baanstee Noord. “Nu de Metropoolregio Amsterdam het gebrek aan onderlinge afstemming heeft doorbroken is een aantal geplande locaties geschrapt,” aldus Breunissen. “Ook de provincie heeft dat vertaald in haar Planningsopgave Werklocaties van 2012. In de regio Waterland is echter nog steeds sprake van een overaanbod van bedrijventerrein. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat het regionale bedrijventerrein Baanstee-Noord, nu dit er eenmaal ligt, nog een beetje een succes wordt.”

Gemeente Purmerend heeft een oproep aan buurgemeente Edam-Volendam gedaan om haar bedrijventerrein Oosthuizerweg niet verder uit te breiden omdat een kilometer verderop de Baanstee-Noord ligt te wachten op bedrijven.

Daarom vindt SBW het onbegrijpelijk dat de gemeente Purmerend nu zelf een nieuw bedrijventerrein wil aanleggen in de Kom van de A7, waarvoor het Beusebos gekapt moet worden. “Terwijl de bedrijven die Purmerend voor de Kom A7 in gedachten heeft, volgens ons prima terecht kunnen op de Baanstee-Noord of elders in de bestaande stad,” aldus Breunissen.

Martien Roelofs, coördinator bij Milieudefensie Waterland, vertelde vooral over de geschiedenis en het belang van het bos voor bewoners van Purmerend en de vele diersoorten die er leven. Na aanplanting is het bos jaren met rust gelaten. “Er heeft zich op die manier op volstrekt organische en natuurlijke wijze een biotoop ontwikkeld die uniek is voor Purmerend. Het bos kon, door die rust, zich ontwikkelen tot een volwassen bos waarin het goed toeven en recreëren is.”

Verder benadrukte Roelofs de nadelige gevolgen van kap van het bos voor de aanwezige dieren. “Ecologisch bureau Regelink heeft onlangs de flora en fauna in Purmerend geïnventariseerd. Kap van het Beusebos heeft volgens dit bureau nadelige gevolgen voor de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de gewone dwergvleermuis, de havik, de ransuil en de sperwer.”

Gedeputeerde van de Statencommissie Economie, Jaap Bond, gaat de brief nog een keer lezen en heeft volgende week een gesprek met wethouder Edwin Voorbij. Gedeputeerde Bond zal over dat gesprek aan de Statenleden rapporteren. Volgens gedeputeerde Bond kan een nieuw bedrijventerrein in het Beusebos op dit moment niet.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.