Gemeente geeft Flora en fauna-inventarisatie vrij

10 januari 2017 – Vandaag werd de Flora en Fauna-inventarisatie Beusebos gepubliceerd op de website van de gemeente. Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van een Flora en Fauna-onderzoek van de gemeente Purmerend dat nog niet is afgerond.

Beusebos

In de begeleidende brief bij de inventarisatie van ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot, meldt wethouder Rotgans het volgende:
“Overeenkomstig uw wens doen wij u het resultaat van de inventarisatie flora en fauna Kom A7 november 2016 toekomen. Als met de initiatiefnemer tot overeenstemmíng is gekomen op basis van de intentieovereenkomst zal deze inventarisatie verder een basis vormen voor een ontwerpbestemmingsplan. Deze inventarisatie is een eerste stap van een volledig flora en fauna onderzoek. De laatste stap is het opstellen van aanbevelingen en mogelijk het aanvragen van ontheffing of vergunning bij het bevoegd gezag.”

De stichting Vrienden van het Beusebos en enkele experts gaan deze inventarisatie kritisch bestuderen. We komen hier in een later stadium op terug.

Download hier de PDF: Inventarisatie flora en fauna Beusebos – gemeente Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.